Materiały ze szkolenia dotyczącego ochrony danych osobowych w projektach współfinansowanych z EFS, które odbyło się 13 grudnia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Program szkolenia

  1. Przegląd unijnych i krajowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, mających wpływ na realizację projektów finansowanych z EFS w ramach RPO 2014-2020.
  2. Obowiązki beneficjenta wynikające z zapisów umownych dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
  3. Właściwe przetwarzanie danych osobowych w aplikacji głównej CST – SL2014.
  4. Najczęstsze problemy w zakresie właściwego przetwarzania danych osobowych w ramach projektów.
  5. Dobre praktyki w zakresie ochrony danych osobowych przy realizacji projektów.

 

Do pobrania:

Prezentacja ze szkolenia dotyczącego ochrony danych osobowych w projektach współfinansowanych z EFS (PDF,1.69 MB )