Materiały ze szkolenia dla Beneficjentów RPO WP 2014-2020 - Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu Prace B+R, które odbyło się 28 stycznia 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie

Program szkolenia:

  1. Umowy o dofinansowanie:
  • Dokumenty niezbędne do podpisania umowy.
  • Procedura zawierania umowy.
  • Aneksowanie umowy.
  1. Wnioski o płatność:
  • Rodzaje wniosków o płatność i tryb ich składania.
  • Omówienie merytorycznych zasad wypełniania wniosku o płatność.
  • Rodzaje dokumentów załączanych do wniosku o płatność oraz wymogi Instytucji Zarządzającej dotyczące dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków objętych wnioskiem.
  1. Kontrola projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej I RPO WP na lata 2014–2020.
  2. Procedury dokonywania zamówień.

 

Do pobrania:

Prezentacja ze szkolenia dotyczącego 1.2 RPO WP 2014-2020  (PDF, 1.47 MB )

Prezentacja ze szkolenia dotyczącego 1.2 RPO WP 2014-2020  (PDF, 1.35 MB )