Materiały ze szkolenia on-line dotyczącego kontroli projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, które odbyło się 13 maja 2020 r.

 

Program szkolenia:

 1. Zasady i rodzaje kontroli projektów współfinansowanych ze środków RPO WP 2014-2020
 2. Prawa i obowiązki Beneficjenta – czyli BHP w sytuacji kontroli
 3. Długość okresu przechowywania dokumentacji w projektach
 4. Dokumenty podlegające kontroli – sprawdzenie kompletności dokumentacji
 1. Najczęstsze uchybienia i nieprawidłowości w projektach RPO WP i ich konsekwencje dla Beneficjentów – analiza przypadków w polskich projektach:
  • Nieprawidłowości dotyczące wyboru wykonawców
  • Nieprawidłowości w realizacji celów, produktów i rezultatów
  • Nieprawidłowości w zakupów środków trwałych
  • Nieprawidłowości w zakresie rozliczania wynagrodzeń

Szkolenie przeprowadziła pani Ingrid Szrajer - ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, posiadająca  wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania i monitorowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE.

Do pobrania:

Prezentacja ze szkolenia dotyczącego kontroli projektów RPO WP 2014-2020  (PDF, 395.5 KB )