Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Materiały ze szkolenia on-line dotyczącego kwalifikowalności wydatków w projektach RPO WP po najnowszych zmianach obowiązujących w 2020 r., które odbyło się w dniach 18-19 maja 2020 r.

Program szkolenia:

 • Kwalifikowalność wydatków w projektach RPO WP 2014-2020:
  • Ocena kwalifikowalności wydatku
  • Matryca logiczna kwalifikowalności
  • Zasada faktycznego poniesienia wydatku
  • Zakaz podwójnego finansowania wydatków
 • Najważniejsze zmiany w kwalifikowalności wydatków obowiązujące w 2020r.
  • Projekty ryczałtowe – nowe rozwiązania
  • Koszty pośrednie – nowe podejście
  • Środki trwałe (zakup, leasing, amortyzacja) – nowe limity, nowe dylematy
  • Trwałość projektów EFRR, FS i EFS - istotne zmiany
  • Najnowsze podejście do rozliczania wynagrodzeń, w tym szczególnie dodatków do wynagrodzeń
 • Zmiany w procedurze wyboru wykonawców obowiązujące od 9 września 2019r.:
  • Szacowanie wartości zamówienia – od kogo i co jest wymagane?
  • Rozeznanie rynku – dobre zmiany dla zamawiających
  • Zasada konkurencyjności – co nowego?
  • Sankcje finansowe za niewłaściwe zapisy w dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy
 • Kluczowe dylematy w kwalifikowalności z uwzględnieniem zmian z 2019
  • Kwalifikowalność VAT w projekcie – zmiany interpretacji w zakresie VAT
  • Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych w EFRR a EFS – istotne różnice
  • Wnoszenie i rozliczanie w projektach wkładu własnego rzeczowego i finansowego
 • Prawidłowo prowadzona dokumentacja projektu
  • Prawidłowe opisywanie, obieg i przechowywanie dokumentów finansowo-księgowych
  • Dodatkowe dokumenty potwierdzające prawidłowość realizacji projektu i kwalifikowalność wydatków
 • Kontrole projektów
  • Rodzaje kontroli
  • Najczęstsze nieprawidłowości w projektach RPO WP 2014-2020 wykrywane przez kontrole
  • Uprawnienia kontrolujących
  • BHP obsługi kontroli przez Beneficjenta
  • Informacja pokontrolna i zalecenia pokontrolne

Szkolenie przeprowadziła pani Ingrid Szrajer - ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, posiadająca  wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania i monitorowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE.

Do pobrania:

Prezentacja ze szkolenia dotyczącego kwalifikowalności wydatków w projektach RPO WP 2014-2020  (PDF, 863.64 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS