Materiały ze szkolenia on-line pn. ”Koronawirus a projekty RPO WP- czyli jak efektywnie zarządzać projektem pomimo przeszkód”, które odbyło się 4 czerwca 2020 r.

Program szkolenia:

 1. Koronawirus a projekty RPO WP
  1. Pakiet rekomendacji opracowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i jego stosowanie przez Instytucje Zarządzające i Pośredniczące
  2. Opóźnienia w projektach – czy zawsze koronawirus nas usprawiedliwi?
  3. Kwalifikowalność wydatków – jakie wydatki poniesione w związku z pandemią będzie można uznać za kwalifikowalne, a jakie są zagrożone niekwalifikowalnością
  4. Kwalifikowalność uczestników – na jakie odstępstwa można liczyć?
 2. Zarządzanie kluczowymi czynnikami sukcesu projektów RPO WP w dobie pandemii:
  1. Zarządzanie harmonogramem
  2. Zarządzanie budżetem
  3. Zarządzanie zakresem projektu i wskaźnikami
 3. Zarządzanie płynnością w projekcie
  1. Planowanie finansowe w projekcie i płynność finansowa projektu
  2. Płatności w projekcie
 4. Główne zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie a koronawirus
  1. Rachunkowość i finanse projektu
  2. RODO
  3. Wnioski o płatność w systemie SL2014
  4. Dokumentacja i procedury w projekcie
 5. Wybór wykonawców w czasach pandemii:
  1. Szacowanie wartości zamówienia – od kogo i co jest wymagane?
  2. Rozeznanie rynku – warto wykorzystać zmienione wytyczne
  3. Zasada konkurencyjności – co warto przewidzieć w zapytaniu ofertowym i umowie z wykonawcą?
 6. Kontrole projektów a koronawirus

Do pobrania:

Prezentacja ze szkolenia pn. Koronawirus a projekty RPO WP (PDF, 998.07 KB)