Materiały ze szkolenia on-line, dotyczącego środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w projektach unijnych, które odbyło się w dniach 9-10 czerwca 2020 r.

Program szkolenia:

 • Definicje środków trwałych oraz różnice wynikające z różnych przepisów (bilansowych i podatkowych)
 • Definicja wartości niematerialnych i prawnych
 • Polityka rachunkowości a środki trwałe i WNiP
 • Klasyfikacja środków trwałych
 • Środki trwałe własne i obce
 • Środki trwałe w budowie
 • Ustalanie wartości początkowej środków trwałych oraz WNiP (cena nabycia lub wytworzenia)
 • Ulepszenie środka trwałego (WNiP) – adaptacja, modernizacja, rozbudowa, przebudowa
 • Remont środków trwałych
 • Części składowe i peryferyjne
 • Środki trwałe i WNiP w leasingu
 • Amortyzacja i umorzenie środków trwałych oraz WNiP
 • Ewidencja środków trwałych oraz WNiP
 • Inwentaryzacja środków trwałych i WNiP
 • Kwalifikowalność środków trwałych i WNiPw projektach unijnych – z uwzględnieniem zmian w Wytycznych obowiązujących od 9.09.2019 r.
 • Dokumentowanie wydatków związanych z nabyciem lub wytworzeniem środków trwałych i WNiP  w projektach unijnych
 • Środki trwałe oraz WNiP a trwałość projektu

 

Do pobrania:

Prezentacja ze szkolenia dot. środków trwałych oraz wart. niematerialnych i prawnych (PDF,1.74 MB)