Materiały ze szkolenia on-line dotyczącego archiwizacji dokumentacji w projektach inwestycyjnych RPO WP 2014-2020, które odbyło się 6 lipca 2020 r.

Program szkolenia:

  • Przygotowanie dokumentacji projektowej
  • Umowa o dofinansowanie a dokumentacja
  • Udokumentowanie poniesienia wydatku a kwalifikowalność wydatku
  • Dokumentowanie wkładu własnego
  • Opisywanie dokumentacji projektowej
  • Obowiązki informacyjno-promocyjne
  • Sposób archiwizowania dokumentów
  • Okres przechowywania dokumentów

 

Do pobrania:

Prezentacja ze szkolenia dot. archiwizacji w projektach RPO WP 2014-2020 (PDF,1.7 MB )