Materiały ze szkolenia on-line dotyczącego praktycznych aspektów elektronizacji zamówień publicznych, które odbyło się 7 lipca 2020 r.

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie – aktualny stan prawny – znaczenie elektronizacji zamówień publicznych w kontekście nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Podstawowe definicje z punktu widzenia prawidłowego prowadzenia procedur – prawne ramy elektronizacji.
  3. Oferta w postaci i w formie elektronicznej – podstawowe różnice.
  4. Skutki nieprawidłowości w podpisie elektronicznym.
  5. Rodzaje dokumentów, które muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  6. Forma złożenia i sposób oceny poszczególnych dokumentów.
  7. Pełnomocnictwo w postępowaniu prowadzonym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
  8. Case study – komunikacja elektroniczna w trybie przetargu nieograniczonego.

Do pobrania:

Prezentacja ze szkolenia dot. elektronizacji zamówień publicznych (PDF, 2.16 MB )