Materiały ze szkolenia on-line dotyczącego nowej ustawy Prawo zamówień publicznych przygotowanie do nowych rozwiązań, które odbyło się w dniach 20-21 lipca 2020 r.

Program szkolenia:

  1. Nowa ustawa PZP - podział ustawy na kluczowe części mające wpływ na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania. Nowe kwoty progowe.
  2. Zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy PZP
  3. Nowe zasady ustalenia wartości zamówienia
  4. Zamówienia o małej wartości - "zamówienia bagatelne". obowiązki i wymagania.
  5. Wymagania proceduralne w postępowaniach powyżej i poniżej progów unijnych według nowej Ustawy Pzp.
  6. Warunki udziału w postępowaniu i wykluczenia wg nowych zasad
  7. dokumentowanie postępowania - zmienione reguły i nowe obowiązki
  8. elektronizacja zamówienia publicznego w nowym Prawie Zamówień Publicznych
  9. Umowy według nowego stanu prawnego, zmiany w umowach. Środki ochrony prawnej - nowe wymagania

Do pobrania:

Prezentacja ze szkolenia dot. nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych (PDF,6.33 MB )