Prezentacja ze szkolenia on-line dotyczącego nieprawidłowości w projektach współfinansowanych z EFS oraz zapobiegania i zwalczania nadużyć finansowych w ramach realizacji projektów z RPO WP 2014-2020, które odbyło się 3 listopada 2020 r.

Program szkolenia:

 1. Podstawowe pojęcia i regulacje
 2. Aktualne dokumenty i wytyczne dotyczące kwalifikowalność wydatków
  w projektach realizowanych w ramach RPO 2014-2020 w zakresie EFS
 3. Kontrole w projektach
 4. Wydatek niekwalifikowalny – kwalifikowalność wydatków
 5. Podstawy prawne zwrotu pomocy finansowej
 6. Nieprawidłowości w realizacji projektów finansowanych z EFS
 7. Odzyskiwanie środków – art. 207 ufp
 8. Pomniejszenie
 9. Korekta finansowa
 10. Nadużycia finansowe
 11. Reguła proporcjonalności

 

Do pobrania:

Prezentacja ze szkolenia dotyczącego nieprawidłowości w projektach EFS  (PDF,962.71 KB)