Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Materiały ze szkolenia on-line dotyczącego rozliczania wydatków w projektach EFS metodami uproszczonymi z uwzględnieniem zmian wynikających z zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/1046 z dnia 18.07.2018 oraz zmian w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności, które odbyło się 6 listopada 2020 r.

 

Program szkolenia:

 1. Podstawowe pojęcia i regulacje
 2. Aktualne dokumenty i wytyczne dotyczące kwalifikowalność wydatków w projektach EFS rozliczanych metodami uproszczonymi
 3. Realizacja projektu w czasie pandemii
 4. System SL2014  główne narzędzie do raportowania
  i komunikowana się z Instytucją
 5. Skutki wprowadzenia umowy o dofinansowanie do systemu SL2014 dla rozliczania projektu
 6. Realizacja wskaźników zapisanych we wniosku i umowie
  o dofinansowanie
 7. Zmiany w kwalifikowalności wydatków
 8. Konsekwencje nieosiągnięcia zakładanych wskaźników.

 

Do pobrania:

Prezentacja ze szkolenia dotyczącego rozliczania wydatków w projektach EFS  (PDF, 919.38 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS