Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Materiały ze szkolenia on-line pn. „Pierwszy rok nowej ustawy Pzp – analiza postępowań o zamówienie publiczne w trybie podstawowym”, które odbyło się 9 grudnia 2021 r.

 

Program szkolenia:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu, SWZ, zmiana ogłoszenia i zmiana SWZ,
  2. Terminy w postępowaniu,
  3. Poszczególne etapy trybu podstawowego,
  4. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców - nowe instytucje w zakresie: podstaw wykluczenia, warunków udziału w postępowaniu, podmiotowych środków dowodowych, w tym oświadczenie z art. 117, podwykonawstwa i podmiotów trzecich,
  5. Negocjacje i oferty dodatkowe - wariant II,
  6. Nowe lub zmodyfikowane instytucje PZP:

-  termin związania ofertą,

-  wadium,

-  nowe przesłanki odrzucenia oferty,

  1. Wybór oferty najkorzystniejszej - standstill,
  2. Obowiązki informacyjne zamawiającego - w tym informacja dla Prezesa UZP art. 81.

 

Do pobrania:

Prezentacja ze szkolenia dot. nowej ustawy Pzp (PDF, 9.51 MB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS