Materiały ze szkolenia on-line pn. "Przeprowadzenie postępowania w oparciu o zasadę konkurencyjności”, które odbyło się 31 marca 2022 r.

                              

Plan szkolenia:

- Zamówienie - kto i kiedy stosuje zasadę konkurencyjności?

- Szacowanie wartości zamówienia przy realizacji projektów realizowanych w ramach   RPO WP 2014-2020

- Co powinno zawierać prawidłowo przygotowane zapytanie ofertowe?

- Baza konkurencyjności

- Właściwy sposób publikacji zapytania ofertowego przy realizacji projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020

- Opis przedmiotu zamówienia

- Warunki udziału i kryteria oceny ofert

- Wybór najkorzystniejszej oferty

- Dokumentowanie zamówienia przy realizacji projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020

- Przykłady nieprawidłowości w ramach zasady konkurencyjności - analiza przypadków

                                                                                                     

Do pobrania:

Prezentacja ze szkolenia pn. Przeprowadzenie postępowania w oparciu o zasadę konkurencyjności (PDF, 1010.31 KB )