Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Materiały ze szkolenia pn. „Zamykanie projektów, końcowe rozliczanie projektów, reguła proporcjonalności, kontrola, monitorowanie trwałości projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020”, które odbyło się 13 września 2022 r.

                              

Program szkolenia:

  1. Końcowe rozliczanie projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020

-           końcowy wniosek o płatność

-           wydatkowanie środków

-           rozliczenie środków zgodnie z umową o dofinansowanie

-           unikanie błędów i nieprawidłowości

  1. Reguła proporcjonalności:

-           monitorowanie wskaźników i kryteriów wyboru projektów

-           cel, podstawy i warunki stosowania reguły proporcjonalności

-           postępowanie w przypadku stwierdzenia nieosiągnięcia przez Beneficjenta założonych wskaźników

-           odstąpienie od stosowania reguły lub obniżenie wysokości wydatków podlegających regule

-           zapobieganie

  1. Kontrole / audyty projektu oraz wdrożenie ewentualnych zaleceń pokontrolnych w projektach współfinansowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020
  2. Zamykanie projektów
  3. Monitorowanie trwałości projektów współfinansowanych z EFS

-           trwałość rezultatów

-           trwałość projektu

  1. Inne obowiązki beneficjenta po zakończeniu okresu realizacji projektu

                                                                                                     

Do pobrania:

Prezentacja ze szkolenia dot zamykania proj. z Efrr (PDF, 1.03 MB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS