Materiały ze szkolenia pn. Archiwizacja dokumentacji projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020, które odbyło się 18 października 2022 r.

 

Program szkolenia:

Formy i rodzaje dokumentacji powstającej przy realizacji projektów RPO WP

Przepisy prawa dot. dokumentacji powstającej przy realizacji projektów RPO WP

Obowiązki instytucji tworzącej dokumentację projektową

System kancelaryjny, obieg i rejestracja dokumentacji

Rzeczowy wykaz akt – konstrukcja i stosowanie

Archiwizacja dokumentacji powstającej przy realizacji projektów RPO WP

           

Do pobrania:

Prezentacja ze szkolenia dot. archiwizacji projektów (PDF, 5.58 MB)