Materiały szkoleniowe z dnia 19 maja 2016 r. - Szkolenie pt. „Logika projektu - zasady tworzenia projektów inwestycyjnych”

Prelegent - pani mgr Monika Kłos

Do pobrania:

Prezentacja

(PDF 2.73 MB)

Drzewo problemów, drzewo celów

(xlsx 17.84 KB)

Matryca logiczna

(xlsx 12.89 KB)

Skrypt - logika projektu

(PDF 1.14 MB)