Poprawiona prezentacja ze spotkania

(PDF 3.99 MB)

Uwaga! W prezentacji w stosunku do poniższej wersji zmianie uległa wyłącznie treść slajdu dotyczącego dopuszczalnych stawek rynkowych w celu zgodności z Załącznikiem do Regulaminu Konkursu.

Prezentacja ze spotkania (PDF, 3,69 MB)