Poniżej do pobrania materiały ze szkoleń pt. Studium wykonalności w kontekście Działania 3.2. Modernizacja energetyczna budynków, ktore odbyły się w dniach 22-23 i 25-26 sierpnia 2016 r. :