Materiały ze szkoleń z zamówień publicznych po nowelizacji PZP w kontekście realizacji projektów w ramach RPO WP 2014-2020, które odbyły się w dniach 6-7 i 8-9 września 2016 r.

Do pobrania: