Materiały ze szkoleń pn.: Kwalifikowalność wydatków na etapie przygotowania i realizacji projektu EFS w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego, które odbyły się w dniach 21, 22 września 2016 r.

Prezentacja (PDF, 2 MB)