Vademecum - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

PDF 1.8 MB

Broszura opracowana na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - stan z dnia  z dnia 3 marca 2015 r. oraz Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (SZOOP) – stan z dnia 14 października 2015 r.

Dynamiczna prezentacja Vademecum