Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (xlsx, 103.09 KB)

Stan na 7 grudnia 2021 r.

Wersje archiwalne: