Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy

Opis projektu

Największym atutem projektu było doposażenie, w uzgodnieniu z pracodawcami, 60 pracowni i warsztatów szkolnych w 16 zespołach szkół i placówkach kształcenia zawodowego w Rzeszowie – mówi Adam Kunior, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta Rzeszowa.

Wdrożenie do systemu edukacji nowych technologii nie tylko podniosło jakość kształcenia, ale pozwoliło na dostosowanie go do wymagań rynku pracy. Młodzież kształci się na nowoczesnym sprzęcie, jakim dysponują pracodawcy. Absolwenci są więc od razu gotowi do pracy w podkarpackich przedsiębiorstwach.

Drugim niezwykle istotnym elementem przedsięwzięcia było doskonalenie umiejętności praktycznych i podniesienie kwalifikacji zawodowych. W ciągu trzech lat 1501 uczniów ukończyło specjalistyczne kursy lub szkolenia, 1552 odbyło praktyki bądź płatne wakacyjne staże u przedsiębiorców.

Absolwenci, kończąc szkołę, są bardziej konkurencyjni na rynku pracy, bo mają do zaoferowania kompetencje, które wykraczają poza program szkolny. Z kolei płatne staże u przedsiębiorców pozwoliły im zweryfikować wiedzę i sprawdzić swoje umiejętności w praktyce – mówi Eugeniusz Bury, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie.

Część uczniów skorzystała z obu możliwości. Niektóre kursy, jak np. zaawansowana obsługa programów graficznych i fotografii reklamowej 3ds Max, Corel, Photoshop, są bardzo kosztowne, a w ramach projektu były bezpłatne. Ponadto szkolenia kończyły się uzyskaniem certyfikatu uznawanego także za granicą.

Projekt przyczynił się również do podniesienia kwalifikacji zawodowych niemal 200 nauczycieli rzeszowskich szkół, którzy ukończyli studia podyplomowe i kursy doszkalające.

W ramach projektu powstała też platforma współpracy edukacji i biznesu – pracodawcy zamieszczają tu informacje o poszukiwanych pracownikach, a absolwenci mogą skorzystać z ich oferty i zareklamować swoje usługi.

Galeria

 

Uczeń w trakcie zajęć Jeden z elementów wyposażenia pracowni Jeden z elementów doposażenia pracowni Uczniowie szkoły podczas zajęć w doposażonej pracowni Uczniowie podczas warsztatów z budowy modelu robota

 

 

Informacje szczegółowe

Beneficjent

Gmina Miasto Rzeszów

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Fundusz

Europejski Fundusz Społeczny

Całkowita wartość projektu

9 400 749,38 zł

Wkład UE

8 460 674,44 zł

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS