Centrum Transferu Technologii  Politechnika  Krakowska   organizuje 11 lutego br.  w Rzeszowie dzień  informacyjny pn. 'Innovation Coach  - wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I"

Informacje o wydarzeniu

Podczas wydarzenia zostanie zaprezentowana oferta finansowania dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój (POIR), program Horyzont 2020 i przyszły program ramowy: Horyzont Europa.

Podczas spotkania zaprezentują się  także przedsiębiorstwa, którym udało się skorzystać z tych środków.

Spotkanie będzie także okazją do przybliżenia założeń  projektu Innovation Coach, przedstawienia oferty Programu STEP składającego się z dwóch etapów - ścieżek.

STEP I -usługa doradcza polegająca na   przesłaniu wstępnej koncepcji na projekt  do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

STEP II -  usługa doradcza wykonana przez wysokiej klasy ekspertów ds. innowacji i mająca na celu ocenę potencjału przedsiębiorstwa, analizę otoczenia gospodarczego oraz mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa.

Miejsce spotkania:

Spotkanie odbędzie się w Hotelu Grein, ul. Rejtana 1

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń)

Program i rejestracja:

Program spotkania, rejestracja znajduje się na stronie:

https://www.innovationcoach.pl/wydarzenie/25-info-day-w-rzeszowie