Wszyscy beneficjenci, którzy organizują wydarzenia spotkania, konferencje itp. dotyczące Funduszy Europejskich muszą pamiętać o właściwym i widocznym poinformowaniu uczestników wydarzenia/odbiorców komunikatów o dofinansowaniu danego przedsięwzięcia ze środków UE.

Aby ułatwić beneficjentom przestrzeganie powyższych zasad, została opracowana specjalna Lista kontrolna dla beneficjentów organizujących wydarzenia dotyczące Funduszy Europejskich (docx, 34.16 KB).

Zawiera ona informacje o właściwym oznakowaniu zarówno miejsca wydarzenia jak i materiałów drukowanych i elektronicznych. Wskazuje zasady obowiązujące w przypadku przekazu słownego i relacji z wydarzenia. Lista zawiera też zalecenia dotyczące informacji przekazywanych za pośrednictwem strony internetowej czy profilu w mediach społecznościowych beneficjenta.

W liście zwrócono również uwagę na tablice informacyjne i pamiątkowe oraz konieczność wysłania zaproszenia na wydarzenie do Komisji Europejskiej i właściwej IZ. Beneficjenci muszą także pamiętać o tym, że wszystkie wydarzenia, spotkania, konferencje itp. powinny być organizowane zgodnie z zasadami dot. dostępności, równość szans i niedyskryminacji, postępującej cyfryzacji i zielonego ładu.

Zachęcamy do zapoznania się z Listą (docx, 34.16 KB).