Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Znamy już projekty nominowane w konkursie „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany”. Dzięki nim zobaczymy, jak przy wsparciu z Funduszy Europejskich zmienia się nasze województwo.

W konkursie mogli wziąć udział wszyscy, którzy zrealizowali projekty dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Na konkurs zgłoszono ogółem 62 projekty. Kapituła pod przewodnictwem Wojciecha Magnowskiego, dyrektora Departamentu Zarządzania RPO, oceniła 57 projektów (zgłoszenia poprawne pod względem formalnym).

W pierwszej  kolejności członkowie jury indywidualnie oceniali projekty. Po zsumowaniu punktów powstała lista rankingowa, która ułatwiła pracę podczas spotkania Kapituły 9 lipca br. Niemniej ze względu na wysoki poziom konkursu wybór nie był łatwy.

W wyniku obrad Kapituła zdecydowała o nominowaniu 25 projektów zrealizowanych przy wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (po pięć w każdej kategorii konkursowej). Teraz beneficjenci mają czas na zaprezentowanie efektów. Po przeprowadzeniu wizyt u nominowanych, zebraniu materiału fotoreporterskiego i przygotowaniu raportu Kapituła wskaże zwycięzców w każdej kategorii. Swojego „Mistrza” wybiorą też internauci, którzy będą mogli głosować na swoich faworytów na przełomie sierpnia i września.

Wszystkim nominowanym gratulujemy, a pozostałym dziękujemy za poświęcony czas na przygotowanie zgłoszeń i udział w konkursie! Wasz wysiłek sprawił, że Kapituła miała trudne zadanie. To także potwierdzenie, że Fundusze Europejskie są dobrze wykorzystywane, a projekty  są przemślane i realizowane z dużą starannością.

Przedsięwzięcia nominowane w danej kategorii zostały ułożone w porządku alfabetycznym:

Kategoria – dla gospodarki

 • Idea Lab – Rozwój istniejącego zaplecza B+R ML System; Zgłaszający – ML System SA
 • Portal Giełda Wymiany Barterowej – innowacyjne rozwiązanie dla przedsiębiorców w zakresie wymiany barterowej; Zgłaszający – Południowy Instytut Gospodarczy Sp. z o.o.
 • Wdrożenie na rynek europejski innowacji produktowej w postaci medali o wysokiej rozdzielczości teksturowania przestrzennego nadruku 2,5 D oraz 3D, w oparciu o przeprowadzone prace B+R; Zgłaszający – MODERN FORMS Sp. z o.o.
 • Wprowadzenie na rynek nowej oferty BIOinnowacyjnych produktów w oparciu o wyniki przeprowadzonych prac B+R; Zgłaszający – NoveltyUNIT – Krzysztof Ciepluch
 • Wzrost międzynarodowej konkurencyjności spółki GC Energy poprzez utworzenie mobilnego i stacjonarnego laboratorium szybkiego reagowania dla przemysłu; Zgłaszający – GC Energy Sp. z o.o.

 

Kategoria – dla mobilności

 • Lepsza dostępność transportowa w ruchu drogowym na terenie Gminy Stalowa Wola poprzez stworzenie bezkolizyjnego dojazdu do kolejowego dworca pasażerskiego zlokalizowanego w sieci TEN-T, Zgłaszający – Gmina Stalowa Wola
 • Mobilny MOF Stalowej Woli; Zgłaszający – Gmina Stalowa Wola
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1084R (Nowy Kamień) gr. pow. – Łętownia – Sarzyna w km 4+300 – 6+250 i 10+900 – 15+052 – II etap; Zgłaszający – Powiat Leżajski
 • Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno; Zgłaszający – Gmina Miasto Krosno
 • Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok-Lesko; Zgłaszający – Gmina Miasta Sanoka (partner wiodący), Gmina Zagórz (partner Projektu), Gmina Sanok (partner projektu)

 

Kategoria – dla środowiska

 • Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej; Zgłaszający – Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o.
 • Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki; Zgłaszający – Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
 • Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta Jasła; Zgłaszający – Miasto Jasło
 • Modernizacja kamienicy przy ul. Portiusa 4 - powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie; Zgłaszający – Gmina Miasto Krosno
 • Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola; Zgłaszający – Gmina i Miasto Nisko

 

Kategoria – dla lepszego jutra

 • Bar „Radość” w Dębicy; Zgłaszający – Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość" w Dębicy
 • Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego; Zgłaszający – Powiat Łańcucki
 • Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy; Zgłaszający – Gmina Miasto Rzeszów; 
 • Zatrudnienie w ZAZ moją szansą; Zgłaszający – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Krośnie; 
 • Zdobądź kwalifikacje – bądź konkurencyjny; Zgłaszający – Aspera Tomasz Leśniowski

 

Kategoria – dla rodziny

 • Budowa przedszkola w Górze Ropczyckiej; Zgłaszający – Gmina Sędziszów Małopolski
 • Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Ojca Pio w Przemyślu; Zgłaszający – Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu
 • Mieszkanie wspierane w Jarosławiu; Zgłaszający – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu
 • Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Krowicy Lasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia na potrzeby utworzenia Domu Pomocy Społecznej; Zgłaszający – Gmina Lubaczów
 • Zajęcia specjalistyczne szansą na lepszy rozwój przedszkolaków; Zgłaszający – Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat”

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS