Uwaga!

W związku z awarią systemu obsługującego formularze zgłoszeniowe na szkolenia infromujemy, że jesteśmy zmuszeni wznowić rekrutację za pomocą nowego fomularza.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje o szkoleniu

Celem szkolenia jest poznanie przez beneficjentów Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego, zagadnień związanych z realizacją zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w projektach finansowanych z EFS.

Dwudniowe szkolenie odbędzie się 6-7 listopada 2017 r. w godz. 9.00 - 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4 (II piętro, sala audytoryjna)

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu uczestnik zostanie poinformowany mailem. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach, wypełniając odpowiednio formularz zgłoszeniowy. 

Szkolenie poprowadzi pani Renta Stefaniak, absolwentka studiów podyplomowych w kierunku Wiedza o Integracji Europejskiej (UJ Kraków 2002), Zarządzanie i Audyt (UJ Kraków 2006) i kilku innych oraz wielu kursów i szkoleń związanych z Funduszami Europejskimi.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do beneficjentów Osi VII - IX RPO WP 2014-2020.

Program szkolenia

  • Podstawa prawna realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji.
  • Dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia - jak jej przeciwdziałać.
  • Równość szans kobiet i mężczyzn w procesie planowania projektu.
  • Niepełnosprawność - jako zjawisko społeczne. Bariery osób z niepełnosprawnością utrudniające im udział w projektach.
  • Uniwersalne projektowanie w EFS oraz mechanizm racjonalnych usprawnień.
  • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie – minimalne wymogi w zakresie opisu realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach EFS.
  • Realizacja prawidłowej dostępnej rekrutacji do projektu. Organizacja działań bezpośrednich i informacyjno-promocyjnych.
  • Realizacja projektu w ramach RPO WP zgodnie zasadą równości szans i niedyskryminacji . Wymagania sprawozdawczości.
  • Przykłady dobrych praktyk w zakresie projektów dostępnych
  • Projekty neutralne w EFS.

Organizator szkolenia

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4
tel. 17 773 60 61
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.