efekty 1                                        sprawozdania roczne 1