Grupa robocza ds. zrównoważonego rozwoju i energii Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Tekst uchwały

Skład grupy

Zadania grupy

Regulamin grupy

Notatka z I posiedzenia grupy roboczej - 10 października 2016 r.

Rozwiązanie grupy roboczej