Wsparcie z RPO WP nie zawsze oznacza otrzymanie bezzwrotnej dotacji na realizację Twojego projektu. Może ono również przybrać inną formę, w tym najczęściej:

  • pożyczki lub poręczenia udzielanych na preferencyjnych warunkach;

  • pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  • bonu na innowacje ukierunkowanego na zwiększenie aktywności innowacyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
  • szkoleń, stypendiów, staży oraz innych form wsparcia ułatwiających podejmowanie zatrudnienia osobom z problemami na rynku pracy