W okresie wrzesień – listopad 2016 r. miała miejsce kampania informacyjno – promocyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W ramach kampanii zrealizowane został zrealizowany: spot telewizyjny, spoty radiowe, spoty na ekrany LCD, plakaty na billboardach i citylightach czy film 360°.  

Efekty prezentujemy poniżej!

Odkryj otaczające Cię Fundusze Europejskie! - spot w technologii 360°

Zmieniamy Podkarpackie z Funduszami Europejskimi - spot telewizyjny

Spot radiowy (wav, 3.68 MB)

Plakat promocyjny