Od początku września br. na terenie całego województwa podkarpackiego trwa kampania promująca Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz nowe możliwości dofinansowania. W swoim przekazie kampania informuje nie tylko o tym gdzie można znaleźć wiadomości na temat Funduszy Europejskich, ale również w jakich obszarach będą realizowane projekty.

W regionie można zobaczyć plakaty informujące o możliwościach korzystania z dofinansowania, billboardy, spoty na ekranach LCD oraz ekranach LED, bannery na portalach internetowych, spoty w stacjach radiowych oraz spot telewizyjny.

Więcej na Facebooku RPO WP 2014-2020.

Spot telewizyjny [MP4, 30 MB]

Spot na ekrany LCD  [MP4, 12 MB]

Spot radiowy [WAV, 735 MB]