Przedstawiamy nowy cykl audycji radiowych pn. Podkarpackie Skarby RPO, realizowanych przez p. Barbarę Kozłowską - redaktorkę Polskiego Radia Rzeszów. W audycjach w roli głównej występować będą beneficjenci Regionanego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego i opowiedzą nam o swojej "przygodzie" z Funduszami Europejskimi.

 1. Audycja z 1.03.2019 r. z udziałem przedstawicieli firmy NOVELTYUNIT (mp3, 5, 42 MB)
 2. Audycja z 8.03.2019 r. z udziałem przedstawicieli firmy GC Energy (mp3, 5.39 MB)
 3. Audycja z 15.03.2019 r. z udziałem przedstawicieli firmy Santex (mp3, 4.97 MB)
 4. Audycja z 22.03.2019 r. na temat pożyczek unijnych dla MŚP (mp3, 4.81 MB)
 5. Audycja z 29.03.2019 r. z udziałem przedstawicieli firmy Delta Skowroński i Skowroński (mp3, 5.16 MB)
 6. Audycja z 5.04.2019 r. z udziałem MARR sp. z o.o. oraz firmy SunLife (mp3, 4.53 MB)
 7. Audycja z 12.04.2019 r. z udziałem przedstawicieli firmy Modern Forms (mp3, 5.36 MB)
 8. Audycja z 19.04.2019 r. z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia B4 (mp3, 4.7 MB)
 9. Audycja z 26.04.2019 r. z udziałęm przedstawicieli RARR sp. z o.o. oraz twórców żłobka Muzyczny maluszek (mp3, 4.82 MB)
 10. Audycja z 10.05.2019 r. z udziałem pracowników Lunch Bar "Europejskie Klimaty" w Rzeszowie (mp3, 5.6 MB)

W tej sekcji poznasz zasady promocji i oznakowania projektów, dowiesz się, w jakich wydarzeniach promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich możesz wziąć udział. Ponadto zobaczysz, co piszą media na temat środków unijnych w Regionie.

 

Zasady promocji i oznakowania projektów  Wydarzenia promocyjne i konkursy Program w mediach

 

 

zasady prom od2018 1 zasady prom do2017 1 interpretacje oznakowania 1

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do wiedzy, w jaki sposób są wykorzystywane jej zasoby finansowe. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej.

Ogólne zasady

Informacje o dofinansowaniu powinieneś podawać w trakcie realizacji projektu, przy okazji wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych, jakie w związku z nim podejmujesz. Nie istnieje jeden obowiązkowy, z góry określony zestaw działań informacyjno-promocyjnych, które musisz zrealizować – trzeba wybrać takie działania, które będą zgodne celem Twojego projektu oraz jego charakterem i skalą.

Ponadto powinieneś też odpowiednio oznaczać dokumenty dotyczące projektu, które będziesz publikować np.: dokumentację przetargową, ogłoszenia, raporty, publikacje, materiały dla prasy etc. Ta sama zasada obowiązuje Cię w przypadku dokumentów i materiałów przeznaczonych dla uczestników projektów np. zaświadczeń, certyfikatów, materiałów informacyjnych, programów szkoleń i warsztatów, list obecności.

Masz też obowiązek oznaczenia miejsca projektu plakatem informacyjnym. W przypadku projektów dofinansowanych na ponad 500 tys. euro (dotyczących infrastruktury lub prac budowlanych albo zakupu środków trwałych) beneficjenci zamiast plakatów umieszczają tablice informacyjne i/lub tablice pamiątkowe. Plakaty albo tablice informacyjne umieszcza się w trakcie trwania projektu, a tablice pamiątkowe po jego zakończeniu.

Czy masz stronę internetową? Jeśli tak, także na niej umieść krótki opis projektu i wstaw znaki Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich. Ważne jest, aby flaga UE i napis Unia Europejska widać było od razu w momencie wejścia na stronę www.

Nie zapomnij udokumentować swoich działań informacyjnych i promocyjnych. Podstawowe obowiązki nie są uciążliwe, ale konieczne. Ich wypełnienie będzie mogło zostać skontrolowane, podobnie jak przestrzeganie innych wymagań związanych z realizacją projektów.

Jako beneficjent Funduszy Europejskich masz nie tylko obowiązki informacyjne, ale też możliwości skorzystania z rożnych form promocji projektu we współpracy z instytucjami, które zajmują się Funduszami Europejskimi.

Obowiązkowe oznaczenia

Jeżeli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich musisz oznaczać:

 • działania informacyjne i promocyjne,
 • dokumenty związane z projektem podawane do wiadomości publicznej i przeznaczone dla uczestników projektów,
 • miejsca realizacji współfinansowanego przedsięwzięcia.

Każde oznaczenie musi zawierać następujące znaki:

 • znak Funduszy Europejskich
 • znak Unii Europejskiej (właściwy dla danego funduszu)
 • barwy Rzeczypospolitej
 • w przypadku projektów współfinansowanych z RPO WP również znak marki województwa.

Znak Funduszy Europejskich

Znak Funduszy Europejskich złożony jest z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy programu, z którego korzystasz tj. RPO WP

Znak Funduszy Europejskich Program Regionalny

 

Znak Unii Europejskiej

Znak Unii Europejskiej składa się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy funduszu, który współfinansuje Twój projekt:

lubznak unii eu

Znak Unii Europejskiej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

lub

Znak Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej

Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej składa się z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska.

Pamiętaj, że barwy RP występują tylko i wyłącznie w wersji pełnokolorowej. Nie możesz stosować barw RP w wersji achromatycznej i monochromatycznej. Dlatego są przypadki, kiedy nie będziesz umieszczał barw RP. Szczegółowe zasady znajdziesz w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności (pdf, 3.85 MB)

znak barw rp poziom szara ramka rgb

 

Zestawienie znaków

Przykładowe zestawienie znaków składa się z znaku Funduszy Europejskich i znaku Unii Europejskiej.

fepr pl podk ueefsi

lub

 fepr pl podk ueefs

lub

Pasek logotypów: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska EFRR

 

Widoczność znaków

Znak Funduszy Europejskich, barwy RP oraz znak Unii Europejskiej musisz zawsze umieścić wwidocznym miejscu. Pamiętaj, aby ich miejsce oraz wielkość były odpowiednie do rodzaju i skali materiału, przedmiotu lub dokumentu. Zwróć szczególną uwagę, żeby znaki i napisy były czytelne dla odbiorcy i wyraźnie widoczne.

Kolejność znaków

Znak Funduszy Europejskich znajduje się zawsze z lewej strony, barwy RP jako drugi znak od lewej strony, natomiast znak Unii Europejskiej zprawej strony. W przypadkach, gdy nie możesz umieścić znaków w poziomie, możesz wykorzystać pionowe ułożenie, w którym znak Funduszy Europejskich z nazwą programu znajduje się na górze, pod znakiem FE znajdują się barwy RP, a znak Unii Europejskiej na dole.

W przypadku projektów finansowanych przez program regionalny oficjalne logo promocyjne województwa umieszczasz pomiędzy barwami RP a znakiem UE.

Liczba znaków

W zestawieniu – w jednej linii – możesz umieścić do czterech znaków, łącznie ze znakiem FE, barwami RP i znakiem UE, a w przypadku programów regionalnych również oficjalnym logo województwa.

Ewentualne dodatkowe znaki, możesz umieścić w innej linii. Musisz jednak przestrzegać zasady, że jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne znaki, to nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od barw RP i symbolu Unii Europejskiej. W zestawieniu znaków możesz dodatkowo dodać logo beneficjenta. Nie możesz natomiast umieszczać znaków wykonawców, którzy wykonują działania i usługi w ramach projektu, a którzy nie są beneficjentami.

Tablice informacyjne i pamiątkowe

W Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (aktualizacja z 21 lipca 2017 r.) określone zostały wzory tablic. Tam również znajdzie się opis Twoich obowiązków w zakresie informacji i promocji, szczegółowe informacje dotyczące stosowania i budowy znaków znajdziesz w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 (pdf, 6.33 MB).

 • Wzór tablicy informacyjnej

Wzór tablicy informacyjnej - 2018 r.

Plakaty Informacyjne

Do umieszczaniaplakatów w trakcie realizacji projektu są zobowiązani beneficjenci, którzy nie mają obowiązku umieszczania tablic informacyjnych lub tablic pamiątkowych.

Plakat musi zawierać informacje:

 • nazwę beneficjenta,
 • tytuł projektu,
 • cel projektu,
 • wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt,
 • zestaw logo – znaki FE i UE, barwy RP oraz oficjalne logo promocyjne województwa (jeśli realizujesz projekt finansowany przez program regionalny),
 • adres portalu mapadotacji.gov.pl.

Z wzoru plakatu mogą korzystać tylko beneficjenci, żeby poinformować o swoim projekcie. Wzór plakatu należy uzupełnić o brakujące dane i wydrukować w formacie A3 (jest to minimalny rozmiar). Plakat może być wykonany z trwalszego materiału niż papier.

 • Wzór plakatu informacyjnego

Wzór plakatu informacyjnego - 2018 r.

 

Logotypy do pobrania

Programy Regionalne - Znak Funduszy Europejskich z nazwą programu

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej (zip, 5.11 MB)

Znak Unii Europejskiej

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

 

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do wiedzy, w jaki sposób są wykorzystywane jej zasoby finansowe. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej.

Ogólne zasady

Informacje o dofinansowaniu powinieneś podawać w trakcie realizacji projektu, przy okazji wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych, jakie w związku z nim podejmujesz. Nie istnieje jeden obowiązkowy, z góry określony zestaw działań informacyjno-promocyjnych, które musisz zrealizować – trzeba wybrać takie działania, które będą zgodne celem Twojego projektu oraz jego charakterem i skalą.

Ponadto powinieneś też odpowiednio oznaczać dokumenty dotyczące projektu, które będziesz publikować np.: dokumentację przetargową, ogłoszenia, raporty, publikacje, materiały dla prasy etc. Ta sama zasada obowiązuje Cię w przypadku dokumentów i materiałów przeznaczonych dla uczestników projektów np. zaświadczeń, certyfikatów, materiałów informacyjnych, programów szkoleń i warsztatów, list obecności.

Masz też obowiązek oznaczenia miejsca projektu plakatem informacyjnym. W przypadku projektów dofinansowanych na ponad 500 tys. euro (dotyczących infrastruktury lub prac budowlanych albo zakupu środków trwałych) beneficjenci zamiast plakatów umieszczają tablice informacyjne i/lub tablice pamiątkowe. Plakaty albo tablice informacyjne umieszcza się w trakcie trwania projektu, a tablice pamiątkowe po jego zakończeniu.

Czy masz stronę internetową? Jeśli tak, także na niej umieść krótki opis projektu i wstaw znaki Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich. Ważne jest, aby flaga UE i napis Unia Europejska widać było od razu w momencie wejścia na stronę www.

Nie zapomnij udokumentować swoich działań informacyjnych i promocyjnych. Podstawowe obowiązki nie są uciążliwe, ale konieczne. Ich wypełnienie będzie mogło zostać skontrolowane, podobnie jak przestrzeganie innych wymagań związanych z realizacją projektów.

Jako beneficjent Funduszy Europejskich masz nie tylko obowiązki informacyjne, ale też możliwości skorzystania z rożnych form promocji projektu we współpracy z instytucjami, które zajmują się Funduszami Europejskimi.

Obowiązkowe oznaczenia

Jeżeli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich musisz oznaczać:

 • działania informacyjne i promocyjne,
 • dokumenty związane z projektem podawane do wiadomości publicznej i przeznaczone dla uczestników projektów,
 • miejsca realizacji współfinansowanego przedsięwzięcia.

Każde oznaczenie musi zawierać następujące znaki:

 • znak Funduszy Europejskich
 • znak Unii Europejskiej (właściwy dla danego funduszu)
 • w przypadku projektów współfinansowanych z RPO WP również znak marki województwa.

Znak Funduszy Europejskich

Znak Funduszy Europejskich złożony jest z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy programu, z którego korzystasz tj. RPO WP

Znak Funduszy Europejskich Program Regionalny

Znak Unii Europejskiej

 

Znak Unii Europejskiej składa się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy funduszu, który współfinansuje Twój projekt:

 

Znak Uni Europejskiej - Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycynje

lub

Znak Uni Europejskiej - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

lub

Znak Uni Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny

Zestawienie znaków

 Przykładowe zestawienie znaków składa się z znaku Funduszy Europejskich i znaku Unii Europejskiej.

Przykładowe zestawienie znaków

Widoczność znaków

Znak Funduszy Europejskich oraz znak Unii Europejskiej muszą być zawsze umieszczone w widocznym miejscu. Ich umiejscowienie oraz wielkość muszą być odpowiednie do charakteru i wielkości materiału, przedmiotu czy dokumentu. Musisz zwrócić szczególną uwagę, żeby znaki i napisy były czytelne dla odbiorcy i wyraźnie widoczne.

Kolejność znaków

Znak Funduszy Europejskich znajduje się zawsze z lewej strony, a znak Unii Europejskiej z prawej strony. W przypadkach, gdy nie możesz umieścić znaków w poziomie, możesz wykorzystać pionowe ułożenie znaków, w którym znak Funduszy Europejskich z nazwą programu znajduje się na górze, a znak Unii Europejskiej na dole.

1.Projekty finansowane z EFS

Przykładowe zestawienie znaków

2.Projekty finansowane z EFRR

Przykładowe zestawienie znaków

Liczba znaków

Liczba znaków zestawionych ze sobą nie może przekraczać czterech łącznie ze znakami Funduszy Europejskich oraz Unii Europejskiej. Dodatkowe znaki, jeśli są potrzebujesz, możesz umieścić w innej linii. Musisz jednak przestrzegać zasady, że jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne dodatkowe znaki, to nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od symbolu (flagi) Unii Europejskiej. W zestawieniu znaków możesz dodatkowo dodać logo beneficjenta. Nie możesz natomiast umieszczać znaków wykonawców, którzy wykonują działania i usługi w ramach projektu, a którzy nie są beneficjentami.

Tablice informacyjne i pamiątkowe

W Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (aktualizacja z 14 czerwca 2016 r.) określone zostały wzory tablic. Tam również znajdzie się opis Twoich obowiązków w zakresie informacji i promocji, szczegółowe informacje dotyczące stosowania i budowy znaków znajdziesz w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.

Plakaty Informacyjne

Do umieszczania plakatów  w trakcie realizacji projektu są zobowiązani beneficjenci, którzy nie mają obowiązku umieszczania tablic informacyjnych lub tablic pamiątkowych.

Plakat musi zawierać informacje:

 • nazwę beneficjenta,
 • tytuł projektu,
 • cel projektu,
 • wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt,
 • zestaw logo – znaki FE i UE oraz oficjalne logo promocyjne województwa (jeśli realizujesz projekt finansowany przez program regionalny),
 • adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.

Z wzoru plakatu mogą korzystać tylko beneficjenci, żeby poinformować o swoim projekcie. Wzór plakatu należy uzupełnić o brakujące dane i wydrukować w formacie A3 (jest to minimalny rozmiar). Plakat może być wykonany z trwalszego materiału niż papier.

Logotypy do pobrania

Programy Regionalne - Znak Funduszy Europejskich z nazwą programu

Znak Unii Europejskiej

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Znak Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Załączniki:
Pobierz plik (Podrecznika_wnioskodawcy_i_beneficjenta_info_promo_140616.pdf)Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w[ Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (aktualizacja z 14 czerwca 2016 r.)]0 kB
Pobierz plik (karta-programu_ostateczna.pdf)Załacznik nr 1 Karta wizualizacji[Karta wizualizacji]17541 kB
Pobierz plik (KIW_2014-2020Grudzien2016.pdf)Księga identyfikacji wizualnej znaku marki FE i znaków programów PS 2014-2020[Księga identyfikacji wizualnej - aktualizacja grudzień 2016]0 kB
Pobierz plik (linia_graficzna_dla_perspektywy_20142020.pdf)Linia graficzna dla perspektywy programowej 2014 - 2020[Linia graficzna dla perspektywy programowej 2014 - 2020]0 kB

Trzytygodniowa przygoda związana z realizacją filmu Fundusze Europejskie – Tak, dziękuję! dobiegła końca. W tym, krótkim czasie spotkaliśmy wielu wyjątkowych i niesamowitych mieszkańców Podkarpacia, którzy opowiedzieli nam o tym, jak fundusze europejskie zmieniły ich życie i otoczenie. Jednym pomagaliśmy przełamać strach przed kamerą, innych nie musieliśmy wcale namawiać. W rezultacie usłyszeliśmy zarówno historie chwytające za serce jak i proste opowieści o codziennych udogodnieniach, jakie przyniosły zrealizowane projekty unijne.