Wnioskodawca wypełniając wniosek o dofinansowanie zobowiązany jest do przeliczenia wartości kosztów kwalifikowanych stosując kurs euro właściwy na miesiąc składania wniosku o dofinansowanie, w celu odpowiedniego sklasyfikowania projektu, tj. zaliczenia go do kategorii projektów generujących dochód po ukończeniu, projektów generujących dochód w trakcie wdrażania lub projektów dużych.

W tym celu Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Podkarpackiego publikuje tabelę wysokości kursu euro stosowanego do obliczania wartości kosztów kwalifikowanych, projektów składanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

RokMiesiąc złożenia wniosku o dofinansowanieŚredni półroczny kurs Euro (zł)*
2015 Lipiec 4,1420
Sierpień 4,1211
Wrzesień 4,1238
Październik 4,1386
Listopad 4,1748
Grudzień 4,2034
2016 Styczeń 4,2252
Luty 4,2651
Marzec 4,2989
Kwiecień 4,3116
Maj 4,3218
Czerwiec 4,3480
Lipiec 4,3665
Sierpień 4,3671
Wrzesień 4,3511
Październik 4,3564
Listopad 4,3567
Grudzień 4,3527
2017 Styczeń 4,3586
Luty 4,3543
Marzec 4,3558
Kwiecień 4,3503
Maj 4,3387
Czerwiec 4,3087
Lipiec 4,2705
Sierpień 4,2481
Wrzesień 4,2409
Październik 4,2373
Listopad 4,2420
Grudzień 4,2462
2018 Styczeń 4,2451
Luty 4,2330
Marzec 4,2166
Kwiecień 4,2066
Maj 4,1946
Czerwiec 4,2034
Lipiec 4,2207
Sierpień 4,2485
Wrzesień 4,2683
Październik 4,2831
Listopad 4,3017
Grudzień 4,3052
2019 Styczeń 4,3027
Luty 4,2969
Marzec 4,3016
Kwiecień 4,3017
Maj 4,2986
Czerwiec 4,2975
Lipiec 4,2934
Sierpień 4,2875
Wrzesień 4,2922
Październik 4,3014
Listopad 4,3039
Grudzień 4,3018
2020 Styczeń 4,3029
Luty 4,3013
Marzec 4,2905
Kwiecień 4,3040
Maj 4,3444
Czerwiec 4,3852
Lipiec 4,4140
Sierpień 4,4477
Wrzesień 4,4683
Październik 4,4747

 

* kurs został obliczony jako średnia arytmetyczna kursów średnioważonych miesięcznych NBP z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie