W przypadku  projektów objętych pomocą publiczną z sektora kultury/dziedzictwa kulturowego oraz infrastruktury sportowej i wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej (objętych dofinansowaniem na podstawie art. 53 lub 55 Rozporządzenia KE nr 651/2014) do obliczenia wartości progowych pomocy publicznej we wniosku należy zastosować kurs euro na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o dofinansowanie.

RokMiesiąc złożenia wniosku o dofinansowanieKurs Euro na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
2015 Lipiec 4,1944
Sierpień 4,1488
Wrzesień 4,2344
Październik 4,2386
Listopad 4,2652
Grudzień 4,2639
2016 Styczeń 4,2615
Luty 4,4405
Marzec 4,3589
Kwiecień 4,2684
Maj 4,4078
Czerwiec 4,382
Lipiec 4,4255
Sierpień 4,3684
Wrzesień 4,3555
Październik 4,3120
Listopad 4,3267
Grudzień 4,4384
2017 Styczeń 4,4240
Luty 4,3308
Marzec 4,3166
Kwiecień 4,2198
Maj 4,2170
Czerwiec 4,1737
Lipiec 4,2265
Sierpień 4,2545
Wrzesień 4,2618
Październik 4,3091
Listopad 4,2498
Grudzień 4,2055
2018 Styczeń 4,1709
Luty 4,1488
Marzec 4,1779
Kwiecień 4,2085
Maj 4,2204
Czerwiec 4,3195
Lipiec 4,3616
Sierpień 4,2779
Wrzesień 4,2953
Październik 4,2714
Listopad 4,3313
Grudzień 4,2904
2019 Styczeń 4,3000
Luty 4,2802
Marzec 4,3120
Kwiecień 4,3013
Maj 4,2911
Czerwiec 4,2916
Lipiec 4,2520
Sierpień 4,2911
Wrzesień 4,3844
Październik 4,3736
Listopad 4,2617
Grudzień 4,3236
2020 Styczeń 4,2585
Luty 4,3010
Marzec 4,3355
Kwiecień 4,5523
Maj 4,5424
Czerwiec 4,4503
Lipiec 4,4660
Sierpień 4,4072
Wrzesień 4,3969
Październik 4,5268

Uwaga, w przypadku uzyskania dofinansowania, kwota pomocy będzie podlegała ponownemu przeliczeniu po kursie na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.