W związku z nowelizacją Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 zmianie uległ Wniosek o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.

Podczas procedury zgłaszania osób uprawnionych do pracy w ramach SL2014, należy zatem stosować aktualny formularz Wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie uprawnień (pdf, 224.62 KB) stanowiący załącznik nr 3 do ww. obowiązujących Wytycznych.