Informacja z 11 lipca 2022 r.

Niniejsze Zarządzenie utaciło moc Zarządzeniem nr 52/2022 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 8 lipca 2022 r.

Informacja 9 lutego 2021 r.

Poniżej zamieszczone zostało Zarządzenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia zasad udzielania zamówień klasycznych o wartości nieprzekraczającej 130 tys. złotych dla projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020  w ramach X osi priorytetowej Pomoc techniczna

 

ZARZĄDZENIE NR 7/2021 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Z DNIA 9 LUTEGO 2021 r. (PDF, 720.21 KB)

Zarządzenie nr 7/2021 - wersja edytowalna (DOCX, 98.16 KB)

Wersja obowiązująca od 9.02.2021 r.