Poniżej zamieszczone zostało Zarządzenie nr  52/2022 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania zamówień klasycznych o wartości poniżej 130 tys. złotych dla projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020  w ramach X osi priorytetowej Pomoc techniczna oraz XII osi priorytetowej Pomoc techniczna REACT-EU

Zarządzenie nr 52/2022 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 8 lipca 2022 r. (docx, 154.7 KB)

Zarządzenie nr 52/2022 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 8 lipca 2022 r. - skan dokumentu (pdf, 11.42 MB)