Poniżej zamieszczone zostało Zarządzenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro dla projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w ramach X osi priorytetowej Pomoc techniczna.

 

Wersje archiwalne

  •  Wersja obowiązująca od 21.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Z DNIA 21 stycznia 2020 r. (PDF, 3.6 MB)

Zarządzenie nr 1/2020 - wersja edytowalna (DOCX, 100.29 KB)

 

  •  Wersja obowiązująca od 23.04.2018 r. do 20.01.2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 40/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Z DNIA 23 kwietnia 2018 r. (PDF, 3.6 MB)

Zarządzenie nr 40/2018 - wersja edytowalna (DOCX, 94.6 KB)

 

  • Wersja obowiązująca: od 9.05.2016 r. do 9.05.2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 35/2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Z DNIA 9 maja 2016 r.

(PDF 3.43 MB)

Zarzadzenie nr 35/2016 - wersja edytowalna

(DOCX 107 KB)

  • Wersja archiwalna obowiązujaca do 8 maja 2016 r.

 Zarządzenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 tyś. euro

(PDF 3.32 MB)