W perspektywie finansowej 2014-2020 wnioski o płatność w ramach projektów PT składane są za pomocą systemu informatycznego SL2014. Logowanie do tego systemu możliwe jest przy użyciu profilu na platformie ePUAP lub podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym.

W związku z powyższym przed składaniem pierwszego wniosku o płatność niezbędne jest założenie konta na platformie ePUAP oraz potwierdzenie Profilu Zaufanego przez osoby, które będą fizycznie przygotowywać wnioski o płatność.

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać w tym celu, jest wejście na stronę www.epuap.gov.pl ext link i kliknięcie na opcję „Zarejestruj się”. Po przekierowaniu na kolejną stronę zostaniemy poproszeni o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, login, hasło, e‑mail oraz numer PESEL. Następnie należy zalogować się na już na własne, uprzednio założone konto ePUAP i złożyć wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego. Aby tego dokonać, należy w ciągu 14 dni udać się do wybranego urzędu z dowodem osobistym lub paszportem.

Poniżej lista urzędów, w których można potwierdzić Profil Zaufany:

  • Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie
  • Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie
  • Podkarpacki Urząd Skarbowy w Rzeszowie
  • Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
  • ZUS Oddział w Rzeszowie.

Po prawidłowym potwierdzeniu Profilu Zaufanego konto na ePUAP jest aktywne i może być wykorzystywane przez użytkownika. Aktywne konto na ePUAP konieczne jest do prawidłowego logowania i pracy w systemie SL2014.