Lista pytań i odpowiedzi w ramach konkursu nr PPK.09.01.00-IP.01-18-029/19 Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej (PDF, 497.87 KB)

Prezentacja dotycząca konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19 z Działania 9.1. Rozwój edukacji przedszkolnej (PDF, 3.57 MB)