W związku z licznymi pytaniami związanymi z przygotowaniem projektów parasolowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca informuje: