Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszonego naboru wniosków dla konkursu w ramach Działania 4.3.2 Zoapatrzenie w wodę.

Odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszonego naboru wniosków dla poddziałania 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę (pdf, 468.15 KB)