Odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszonego naboru wniosków dla Działania 4.2 Gospodarka odpadami nabór nr RPPK.04.02.00-IZ.00-18-003/18 (pdf, 566.23 KB)