1. Miejsce zamieszczenia Wytycznych dot. kwalifikowania wydatków

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) zamieszczone są na stronie:

http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wytyczne-iz/443-wytyczne-instytucji-zarzadzajacej-regionalnym-programem-operacyjnym-wojewodztwa-podkarpackiego-na-lata-2014-2020-w-zakresie-kwalifikowania-wydatkow-w-ramach-rpo-wp-2014-2020-efrr

2. Miejsce zamieszczenia Wytycznych dot. udzielania zamówień

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszczone są na stronie:

http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wytyczne-iz/442-wytyczne-instytucji-zarzadzajacej-regionalnym-programem-operacyjnym-wojewodztwa-podkarpackiego-na-lata-2014-2020-w-sprawie-udzielania-zamowien-wspolfinansowanych-ze-srodkow-efrr-w-stosunku-do-ktorych-nie-stosuje-sie-ustawy-prawo-zamowien-publicznych