Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-012/17 w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego (PDF, 388.38 KB)