Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-016/17 w ramach Działania 9.1 – Rozwój edukacji przedszkolnej (pdf, 405.92 KB)