Pytania ze spotkania informacyjnego, które odbyło się dnia 18.09.2017 r. dotyczącego konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17 (pdf, 457.86 KB)