Pytania i odpowiedzi w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-023/18 - aktualizacja z 4 września 2018 r. (pdf, 419.15 KB)

Pytania i odpowiedzi w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-023/18 (pdf, 411.5 KB)

Prezentacja ze spotkania informacyjnego w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-023/18 (pdf, 1.31 MB)