W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących zasad zatrudniania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego zachęcamy do zapoznania się z treścią komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2018 r. dostępnego pod adresem: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zatrudnianie-nauczycieli-od-1-wrzesnia-2018-r-w-szkolach-niesamorzadowych-informacja-men.htmlPrzejdź do serwisu zewnętrznego